Chemprotect a.s. Original life saving chemistry

Aktuality

Reference v oblasti výzkumu a vývoje:

1. Tříkomorový autoinjektor MULTIPEN HAD

V rámci firemního vývoje v letech 2009 – 2010 byl vyvinut a následně zaveden do výroby tříkomorový autoinjektor, který umožňuje současné podání HI-6 DMS (AChE reaktivátor), Atropinu (anticholinergikum), Diazepamu (anticonvulsivum).

Tříkomorový autoinjektor MULTIPEN HAD je určen pro včasnou intramuskulární aplikaci antidota a dalších léčebných složek proti účinkům otravy nervově-paralytických látek typu G a V.

Tříkomorový autoinjektor MULTIPEN HAD představuje světovou špičku v daném oboru. V lednu 2011 získala společnost CHemProtect, a.s. NSN 6505160066376.

2. Multifunkční dekontaminační činidlo pro detoxikaci bojových otravných látek a pro dezinfekci patogenních agens včetně aplikátoru

V rámci řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu programu TIP I Multifunkční dekontaminační činidlo pro detoxikaci bojových otravných látek a pro dezinfekci patogenních agens zajišťuje společnost CHemProtect, a.s. jako kooperanta vývoj a následnou výrobu aplikátoru. Pro řešení projektu zajišťuje výběr materiálu, který bude odolný proti vlivům okolí, montáž a zkoušky funkčních vzorů včetně zkoušek teplotní stability. Současně zajišťuje zkoušky vyrobitelnosti v programu MOLDEX 3D, který jednoznačně stanoví požadavky na prototypové formy v rámci kterých bude vyrobena „0“ série aplikátorů.

Vývoj aplikátoru CHemProtect, a. s řeší následujícími směry:

3. Příprava průkazníku pro stanovení organofosfátů

V rámci řešení projektu Ministerstva průmyslu a obchodu programu TIP I Příprava průkazníku pro stanovení organofosfátů FR-TI1/541 společnost CHemProtect, a.s. jako kooperant řeší vlastní konstrukci stripů a následné převedení reakce na elektrický signál.

Hlavní a praktický cíl projektu je spatřován v metodice přípravy nových průkazníků pro stanovení přítomnosti toxických organofosfátů a prototyp průkazníku (kategorie G-A dle MPO). Následně bude reakce převedena na elektrický signál se současným vyhodnocením přítomnosti organofosfátů.

4. Návrh systému antidotní ochrany živé síly proti nervově paralytickým látkám (antidota pro první pomoc a lékařskou pomoc)

Projekt Návrh systému antidotní ochrany živé síly proti nervově paralytickým látkám (antidota pro první pomoc a lékařskou pomoc) je řešen v rámci veřejné zakázky Ministerstva obrany ČR.

CHemprotect zajišťuje jako kooperant vlastní řízení projektu a návrhu konstrukce autoinjektoru. Dále zajišťuje konečnou kompletaci univerzálního autoinjektoru včetně předání požadovaného množství na zajištění experimentální činnost k ověření funkčních vlastností autoinjektoru pro zavedení do AČR.

2011Optimalizace přípravy reaktivátoru acetylcholinesterasy methoximu. Inavační voucher Královohradeckého kraje.

Inovační voucher umožnil firmě CHemProtect a.s. realizovat optimalizaci methoximu pro potřeby bezpečnostních složek v případě zasažení osob nervově paralytickou látkou – tabun. Inovační voucher plně potvrdil dobrou spolupráci a koordinaci výzkumných prací s s pracovištěm KTOX FVZ UO Hradec Králové. Katedra toxikologie má povolením nakládat s prostředky ochrany proti CBRNE hrozbám v České Republice a dále má dlouhodobé experimentální zkušenosti s danou problematikou. Inovační voucher byl vhodnou příležitostí pro navázání další spolupráce mezi lokální firmou a akademickým pracovištěm a tak přenesením know-how do komerčního sektoru Královehradeckého kraje.

A) Řešení projektů výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)

1) 2A-2TP1/112 - Vývoj a ověření technologie pro dekontaminaci kovových materiálů kontaminovaných přírodními radionuklidy

2) FR-TI1/540 - Multifunkční dekontaminační činidlo pro detoxikaci bojových otravných látek a pro dezinfekci patogenních agens včetně aplikátoru

3) Projekt FR-TI1/541 - Příprava průkazníku pro stanovení organofosfátů

B) Účast ve veřejné soutěži podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) resortního programu MPO ČR „TIP“

1) FR-TI2/312 Vývoj reaktivátoru acetylcholinesterázy - oximu K027

2) FR-TI2/342 Vývoj reaktivačního kitu sloužícího pro diagnostiku a výběr optimální antidotní terapie u otrav organofosforovými pesticidy a nervově paralytickými bojovými chemickými látkami

3) FR-TI3/462 Vývoj syntézy klinicky užívaných reaktivátorů acetylcholinesterázy (pralidoxim, trimedoxim, obidoxim a methoxim)

C) Nové laboratoře CHemProtect, a.s. v Technologickém Centru Hradec Králové

Osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci ISO 9001:2008

vytvořilo Alternativa-Webdesign studio 2009/2010
© chemprotect 2010